Monday, 25 August 2008

狼圖騰

狼圖騰廣為人識係因為徐步高。

買左呢本書係因為一分鐘閱讀,而唔係因為徐步高。

這是李怡一分鐘閱讀的介紹:

2004 年,中國內地出了一本奇書,書名叫《狼圖騰》,是一本逾50萬字的長篇小說。這樣長篇的小說,出版後竟一直高踞內地各書店暢銷書排行榜的首位,至今已銷出 100萬冊以上。2005年9月初在北京書展,更以10萬美元的預付款加百分之十的版稅,把全球英文版權賣給了英國企鵝公司,創下了中國圖書賣出外文版權 的天價。這究竟是一本什麼書,會如此受歡迎呢?

我買了這本書有半年了,因為太厚,一直沒有勇氣開始去讀。最近終於讀了,也知道書裡講些什麼,書中提出的問題也引起我的思索,而最重要的,它是相當好看的一本書。

50萬字的小說,由幾十本有機連貫的「狼故事」所組成,情節緊張刺激又一氣呵成,新奇神秘又給讀者閱讀的快感。

作 者姜戎,30多年前作為一位北京知青,到內蒙古邊境的額倫草原插隊,長達11年。在草原,他鑽過狼洞,掏過狼崽,養過小狼,與狼戰鬥過,也與狼纏綿過。蒙 古狼帶領他透視了「狼圖騰」,進而探討了狼文化與羊文化對華夏民族以至西方民族的影響。狼的狡黠和智慧,狼的軍事才能和頑強不屈的性格,狼的神奇魔力,作 者姜戎與狼結下不解緣。

在書中,作者最終讓讀者從狼而聯想到人類。面對中國曾經輝煌也曾經破碎的山河,作者表示,炎黃子孫的「龍圖騰」極有可能從遊牧民族的「狼圖騰」演變而來。

對於《狼圖騰》這部長篇小說,我認為應從文學與文化兩個不同角度去評價。文學是指它的文學價值;文化是指它以「狼性」去解讀中國以至世界的文明史,去解讀中西民族的優勝劣敗,這種解讀是否成立。

從 文學價值來說,這本書不能依常規的小說章法去苛求。它確實有點小說不像小說,紀實不像紀實的作品。但最主要是,寫得極為好看,書的主體部分陳述了在蒙古草 原的遊牧民族,既受狼害又與狼不可分離,既恨狼又敬畏、崇拜狼,有所謂「學狼、護狼、拜狼、殺狼」的圖騰崇拜。小說描繪了驚心動魄、傷心慘烈的人狼戰爭, 描寫了能夠在幾天幾夜像燎原烈火般把幾千匹馬的肉體徹底瓦解的蚊災、鼠災。在暴烈的血色場景的間隙,作者用雄渾而柔情的筆調,描繪了草原之美,那翡翠般的 聚寶盆,那美麗的天鵝、野鴨、大雁,那色彩斑爛的雀鳥,那嬌艷的白芍藥、漫山遍野的無名野花,那清澀的草香……作者對草原的血色殺戮和令人心曠神怡的遼闊 俊美,描繪出的逼真感,若非親身經歷過草原生活,是無法寫到的。

....

讀完大學之後,都未睇過一 D 厚書同埋多字既書。D 字又多又密又唔隔行仲要好多生字唔知點讀/解。


當然其中一個原因係因為係瑞典呢到先有呢個空間比我去睇書。香港既多姿多采既生活就無呢個空間...

No comments: